Garantievoorwaarden


Op alle nieuw geleverde apparatuur wordt standaard geleverd met 1 jaar garantie, te rekenen vanaf de factuurdatum. Apparaten van een aantal merken, waaronder Bostitch, worden met 3 tot 7 jaar garantie geleverd, vraag naar de voorwaarden voor deze garantie condities. Techno Tools verplicht zich bij verkoop tot het verlenen van garantie op alle door haar geleverde apparatuur, uitsluitend wanneer blijkt dat hierin, of aan, een materiaal- en of fabricagefout ten grondslag ligt. Techno Tools is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien door schade of winst- en tijdsderving van de geleverde apparatuur.
Bij levering van apparatuur waarvan het gebruik in alle redelijkheid een gebruikershandleiding of aanwijzing benodigd, zal Techno Tools deze ter beschikking stellen. Wanneer deze gebruikershandleiding blijkt te ontbreken, zal Techno Tools deze alsnog moeten aanleveren, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Schade voortgekomen uit foutbediening van de apparatuur kan niet worden verhaald op Techno Tools.